:: späť :: kontakt :: prečo práve s nami
 POTÁPAČSKÁ ŠKOLA
:: základné kurzy :: pokročilé kurzy :: špecializačné kurzy :: technické kurzy :: programy pre firmy :: elektronická prihláška :: úplný cenník
 POTÁPAČSKÝ KLUB
:: DiveINN Guláška :: diverBLOG :: potápačský výstroj :: foto galéria :: video galéria :: download
DSAT Technické kurzy potápania DSATJediná potápačská škola s akreditáciou MŠ SR a EU pre všetky stupne potápačského výcviku

Záchranárske kurzy sú iste najcennejšie kurzy, v ktorých sa naučíte predchádzať, rozpoznať a riešiť problémové situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť nielen pri potápaní.

Kurz prvej pomoci PADI EFR
Kurz je určený všetkým záujemcom o dokonalé zvládnutie techník kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci, hlavne pre potápačov (podmienka pre absolvovanie potápačského kurzu potápača záchranára - PADI Rescue Diver kurzu)

Cieľom kurzu kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci - Emergency First Responder je naučiť záujemcov:

:: posúdiť núdzovú situáciu

:: správne použiť ochranné prostriedky
:: správne vykonať kontrolu reakcie postihnutého podaním prehlásenia respondera, poklepaním, zatrasením. Stisnutím ramena alebo paže upútať pozornosť postihnutého.

:: zavolať profesionálnu zdravotnícku pomoc v primeranom čase, behom krokov kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci

:: rozpoznať postihnutého v bezvedomí alebo inú núdzovú situáciu a určiť, či je resuscitácia vhodná

:: uskutočniť núdzový prenos a umiestnenie osoby do stabilizovanej polohy

:: spriechodniť a zaistiť dýchacie cesty použitím techniky záklonu hlavy alebo nadvihnutím brady (vysunutím spodnej čeľuste)

:: efektívne vykonať umelé dýchanie jedným záchranárom, použitím techník dýchania z úst-do-úst alebo z úst-do-masky

:: vykonať kardiopulmonálnu resuscitáciu jedným záchranárom

:: dôležitosti včasnej defibrilácie behom kardiopulmonálnej resuscitácie a postupov prvej pomoci dvomi spôsobmi

:: zvládať vážnejšie vonkajšie krvácania

:: zvládať manažment šoku

:: stabilizovať a zvládnuť možné poranenia chrbtice

:: vykonať manuálnu stabilizáciu zranených kostí, keď profesionálna zdravotnícka pomoc oneskorí

:: vykonať začiatočné a následné posúdenie zranení alebo ochorení osoby pokiaľ sa profesionálna zdravotnícka pomoc oneskorí

:: vykonať všetky zručnosti spôsobom, ktorý minimalizuje riziko pre Emergency First Respondera, postihnutého a okolo stojacích.

:: cena : 90,-EUR
:: dĺžka trvania : 1 deň
:: minimálny vek : 15 rokov
:: počet ponorov : bez ponorov
:: zahrnuté v cene : úplne všetko (občerstvenie, manuáli, licencia)

:: žiadne skryté poplatky, žiadne neprehľadné kalkulácie koncovej ceny


EFR13032011 (1).JPG EFR13032011 (2).JPG EFR13032011 (3).JPG
EFR13032011 (4).JPG EFR13032011 (5).JPG EFR13032011 (6).JPG
Na všetkých kurzoch si môžete nafotiť vlatné fotografie (foto galéria)Záchranársky kurz potápania PADI Rescue Diver
Zmyslom kurzu potápača záchranár (RD) je rozšíriť znalosti pokročilých potápačom o potápačské záchranárske vedomosti a súčasne slúži aj ako príprava na následné PADI profesionálne kurzy pri dodržovaní všetkých predpisov a zásad potápania definovaných asociáciou PADI

Cieľom kurzu potápača záchranára je výuka záujemcov o potápanie tak, aby boli schopný :

:: rozšíriť znalosti o potápačské záchranárske vedomosti

:: príprava potápačov na manažment realistických záchranárskych situácii

:: zvýšiť povedomie vrámci bezpečného potápania

:: rozvíjať u potápačov praktiky predpokladania a prevencie problémov

:: príprava na následné PADI profesionálne kurzy

:: cena : 320,-EUR
:: PADI RD + EFR - cena balíka len 390,-EUR
:: dĺžka trvania : 14 dní
:: minimálmn vek : 15 rokov
:: počet ponorov : 4-5 ponorov na otvorenej vode
:: zahrnuté v cene : úplne všetko (občerstvenie, manuáli, licencia, úplná výstroj)

:: žiadne skryté poplatky, žiadne neprehľadné kalkulácie koncovej ceny
Dátumy začiatkov PADI EFR + PADI Rescue Diver kurzu :
Dátum začiatku Miesto konania Trvanie Cena Počet účastníkov
24.6.2024
Bratislava / Senec 14 dní
300 ,-EUR
Max. 8 účastníkov
15.7.2024
Bratislava / Senec 14 dní
300 ,-EUR
Max. 8 účastníkov
info@KurzyPotapania.sk
info@DiveINN.sk

tel.:
0944 201 145

(c) 1996 - 2024 DiveINN - Potápačský klub - www.DiveINN.sk