:: späť :: kontakt :: prečo práve s nami
 POTÁPAČSKÁ ŠKOLA
:: základné kurzy :: pokročilé kurzy :: špecializačné kurzy :: technické kurzy :: programy pre firmy :: elektronická prihláška :: úplný cenník
 POTÁPAČSKÝ KLUB
:: DiveINN Guláška :: diverBLOG :: potápačský výstroj :: foto galéria :: video galéria :: download
DSAT Technické kurzy potápania DSATJediná potápačská škola s akreditáciou MŠ SR a EU pre všetky stupne potápačského výcviku

Máte dostatočne veľa potápačských skúseností ? Tak potom sa vydajte profesionálnou cestou.

Obsahové zameranie špecializácie : potápač profesionál (Divemaster) preukazuje exemplárne potápačské schopnosti, záchranárske zručnosti, preukazuje znalosti potápačskej teórie na profesionálnej úrovni, hrá dôležitú úlohu ako certifikovaný asistent pri kurzoch potápania, preukazuje zručnosti potápačského manažéra a vykonáva dohľad nad certifikovanými potápačmi, správa sa ako etický potápačský vzor pre ostatných potápačov, môže nezávisle viesť niektoré PADI programy.

Cieľom kurzu profesionálny potápač je výučba potápačov tak, aby boli schopný :

:: nezávisle sprevádzať študentov kurzu potápača začiatočníka (Open Water Diver) v prehliadkových častiach kurzu potápača začiatočníka (ponory 2-4) v maximálnom počte 2 potápači na jedného Divemastera.

:: sprevádzať potápačov začiatočníkov (Open Water Diver) pod dohľadom PADI inštruktora - počas plávania na hladine, pri navigačných cvikoch 4 ponoru na otvorenej vode, pri precvičovaní cvikov inštruktorom.

:: viesť PADI program spoznaj miestne potápanie (PADI Discover Lokal Diving), program spoznaj šnorchlovanie (PADI Discover Snorkeling), program previerky vedomostí (PADI Scuba Review)

:: doprevádzať študentov pri kurze pokročilého potápača (Advanced Open Water Diver), špecializačného potápača (Specialty Diver) a potápača záchranára (Rescue Diver)

:: všeobecne pomáhať pri tréningových ako aj mimo tréningových aktivitách plánovania, organizovania a poučovania študentov potápačov

:: asistovať pri výcviku PADI inštruktora pri ponoroch v kontrolovaných podmienkach ako aj pri ponoroch na otvorenej vode

:: viesť a certifikovať kurz PADI potápača na nádych (PADI Skin Diver)

:: viesť hladinové cviky začiatočníckeho kurzu na štvrtom ponore v kontrolovaných podmienkach

:: viesť a certifikovať kurz kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci PADI Emergency First Response pokiaľ je certifikovaný ako PADI Emergency First Response inštruktor

:: nezávisle viesť program spoznaj prístrojové potápanie (Discover Scuba Diving) v kontrolovaných podmienkach s maximálnou hĺbkou 6 metrov pokiaľ získa kvalifikáciu Discover Scuba Diving Leader.


Dátumy začiatkov PADI Divemaster kurzu :
Dátum začiatku Miesto konania Trvanie Cena Počet účastníkov
17.6.2024
Bratislava / Senec / Maďarsko 21 dní
650 ,-EUR
Max. 8 účastníkov

info@KurzyPotapania.sk
info@DiveINN.sk

tel.:
0944 201 145

(c) 1996 - 2024 DiveINN - Potápačský klub - www.DiveINN.sk