PADI Specialty Course - UW Naturalist
PADI Speciality Course - UW Naturalist - potápač - prírodovedec.

Počas dvoch ponorov sa naučíte rozpoznávať jednotlivé charakteristiky vodného ekosystému ako aj jednotlivé spôsoby interakcie medzi človekom a vodnými organizmami.

Spresňujúce informácie :