PADI Specialty Course - AWARE Fish Identification
PADI Speciality Course - AWARE Fish Identification - špecializačný kurz identifikácie rýb.

AWARE-Identifikácia rýb (AWARE-Fish Identification) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný pokročilý potápači oboznamujú snajčastejšími čeľaďami, skupinami a druhmi rýb svetových teplých a tropických vôd. Dôraz sa kladie na význam projektu AWARE a osobnej účasti na ochrane morského ekosystému.

Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu AWARE-Identifikácia rýb je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
" boli oboznamení s najčastejšími čeľaďami, skupinami a druhmi rýb svetových teplých a tropických vôd. Dôraz sa kladie na význam projektu AWARE a osobnej účasti na ochrane morského ekosystému

" poznali výskumný projekt Firsh Survey Project - kooperácia medzi Reef Environmental Education Foundation (REEF) a The Nature Concervancy. Účastníci kurzu sa naučia ako ochraňovať ryby a ako vypisovať dotazníky na výskum morských zdrojov.

" naučili sa identifikovať najčastejšie druhy korálových rýb.

Spresňujúce informácie :