PADI Divemaster
PADI Divemaster - vodca ponorov.


Obsahové zameranie špecializácie : potápač profesionál (Divemaster) preukazuje exemplárne potápačské schopnosti, záchranárske zručnosti, preukazuje znalosti potápačskej teórie na profesionálnej úrovni, hrá dôležitú úlohu ako certifikovaný asistent pri kurzoch potápania, preukazuje zručnosti potápačského manažéra a vykonáva dohľad nad certifikovanými potápačmi, správa sa ako etický potápačský vzor pre ostatných potápačov, môže nezávisle viesť niektoré PADI programy.

Cieľ kurzu : cieľom kurzu profesionálny potápač je výuka potápačov tak, aby boli schopný :

" nezávisle sprevádzať študentov kurzu potápača začiatočníka (Open Water Diver) v prehliadkových častiach kurzu potápača začiatočníka (ponory 2-4) v maximálnom počte 2 potápači na jedného Divemastera.

" sprevádzať potápačov začiatočníkov (Open Water Diver) pod dohľadom PADI inštruktora - počas plávania na hladine, pri navigačných cvikoch 4 ponoru na otvorenej vode, pri precvičovaní cvikov inštruktorom.

" viesť PADI program spoznaj miestne potápanie (PADI Discover Lokal Diving), program spoznaj šnorchlovanie (PADI Discover Snorkeling), program previerky vedomostí (PADI Scuba Review)

" doprevádzať študentov pri kurze pokročilého potápača (Advanced Open Water Diver), špecializačného potápača (Specialty Diver) a potápača záchranára (Rescue Diver)

" všeobecne pomáhať pri tréningových ako aj mimo tréningových aktivitách plánovania, organizovania a poučovania študentov potápačov

" asistovať pri výcviku PADI inštruktora pri ponoroch v kontrolovaných podmienkach ako aj pri ponoroch na otvorenej vode

" viesť a certifikovať kurz PADI potápača na nádych (PADI Skin Diver)

" viesť hladinové cviky začiatočníckeho kurzu na štvrtom ponore v kontrolovaných podmienkach

" viesť a certifikovať kurz kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci PADI Emergency First Response pokiaľ je certifikovaný ako PADI Emergency First Response inštruktor

" nezávisle viesť program spoznaj prístrojové potápanie (Discover Scuba Diving) v kontrolovaných podmienkach s maximálnou hĺbkou 6 metrov pokiaľ získa kvalifikáciu Discover Scuba Diving Leader.

Spresňujúce informácie :
Začiatok 3.8.2024
Cena 750.-EUR
Podmienky PADI Rescue Diver
Miesto Senec - Guláška (Hlboké jazero)
Min. vek 18 rokov
Trvanie 21 dní
Počet lekcii 50 (hodín)
Počet ponorov 20
Ďalšie vzdelávanie PADI Assistant Instructor