PADI Assistant Instructor
PADI Assistant Instructor - asistent inštruktora.

Tento profesionálny kurz je určený pre PADI Divemasterov alebo potápačov z iných asociácií ekvivalentnej certifikačnej úrovne.
Cieľom kurzu asistenta inštruktora je výuka profesionálnych potápačov tak, aby boli schopný :

- vykonávať všetky úlohy potápača profesionála :

" nezávisle sprevádzať študentov kurzu potápača začiatočníka (Open Water Diver) v prehliadkových častiach kurzu potápača začiatočníka (ponory 2-4) v maximálnom počte 2 potápači na jedného Assistant Instructora.

" sprevádzať potápačov začiatočníkov (Open Water Diver) pod dohľadom PADI inštruktora - počas plávania na hladine, pri navigačných cvikoch 4 ponoru na otvorenej vode, pri precvičovaní cvikov inštruktorom.

" viesť PADI program spoznaj miestne potápanie (PADI Discover Lokal Diving), program spoznaj šnorchlovanie (PADI Discover Snorkeling), program previerky vedomostí (PADI Scuba Review)

" doprevádzať študentov pri kurze pokročilého potápača (Advanced Open Water Diver), špecializačného potápača (Specialty Diver) a potápača záchranára (Rescue Diver)

" všeobecne pomáhať pri tréningových ako aj mimo tréningových aktivitách plánovania, organizovania a poučovania študentov potápačov

" asistovať pri výcviku PADI inštruktora pri ponoroch v kontrolovaných podmienkach ako aj pri ponoroch na otvorenej vode

" viesť a certifikovať kurz PADI potápača na nádych (PADI Skin Diver)

" viesť hladinové cviky začiatočníckeho kurzu na štvrtom ponore v kontrolovaných podmienkach

" viesť a certifikovať kurz prvej pomoci PADI Emergency First Response pokiaľ je certifikovaný ako PADI Emergency First Response inštruktor

" nezávisle viesť program spoznaj prístrojové potápanie (Discover Scuba Diving) v kontrolovaných podmienkach s maximálnou hĺbkou 6 metrov pokiaľ získa kvalifikáciu Discover Scuba Diving Leader

- naviac môžu :

" viesť akademické prezentácie všetkých PADI potápačských kurzov (mimo modulu 1 kurzu potápača začiatočníka (Open Water Diver)

" viesť hodnotenie hladinových cvikov na otvorenej vode kurzu potápača začiatočníka (Open Water Diver) pod nepriamym dohľadom certifikovaného PADI inštruktora

" viesť, vyučovať a certifikovať špecializačný kurz PADI Peak Performance Buoyancypod dohľadom certifikovaného PADI inštruktora

" nezávisle vyučovať špecializačný kurz Project AWARE (bezponorový)

" nezávisle viesť program spoznaj prístrojové potápanie PADI Discover Scuba Diving

" vyučovať a certifikovať kurz kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci PADI Emergency First Response pokiaľ je certifikovaný ako PADI Emergency First Response inštruktor

" vyučovať a certifikovať študentov v bezponorových špecializáciách po úspešnom absolvovaní kurzu špecializačného inštruktora pre danú odbornosť (Príloha č.1).

Podmienka účasti: minimálne 60 registrovaných ponorov.

Trvanie kurzu: minimálne trvanie je 5 dní, resp. potrebný počet víkendov.

Podmienky:

minimálny certifikačný stupeň PADI Divemaster alebo ekvivalent
vek minimálne 18 rokov
vykonaných aspoň 60 ponorov

  Spresňujúce informácie :
Začiatok 28.7.2024
Cena 850.-EUR
Podmienky PADI Divemaster
Miesto Senec - Guláška (Hlboké jazero)
Min. vek 18 rokov
Trvanie 5 dní
Počet lekcii 50 (hodín)
Počet ponorov 4
Ďalšie vzdelávanie PADI OWS Instructor